Tuchtcommissie

De tuchtcommissie van de RDF

Wat is de tuchtcommissie(hierna TC genoemd) ?

De TC is het enige Rechtsprekende Orgaan binnen onze vereniging en werkt onafhankelijk van het bestuur en Algemene Ledenvergadering. Haar beslissingen zijn bindend voor de gehele vereniging. De TC is met haar werk begonnen in 2006.

Wat doet de TC nu precies ?

Eigenlijk vrij simpel: zeggen wie er gelijk heeft en waarom dat dan is, gebaseerd op alle stukken van de RDF en een aantal Wetboeken.

Daarnaast kan het bestuur de TC ‘inhuren’ om te adviseren bij een nog te nemen besluit.

De TC is er voor alle leden en wordt gratis ter beschikking gesteld.

Wanneer neem je contact op met de TC ?

Het is eerst belangrijk om te weten dat bij kwesties die de competitie betreffen, eerst moet worden aangeklopt bij je eigen competitieleider. Wanneer je het niet eens bent met diens besluit, maak je daartegen bezwaar, bij dezelfde persoon, die zal dan nog eens goed gaan kijken. Wanneer je het dan nog niet eens bent kun je de TC vragen om er naar te kijken.

Bij overige zaken kun je meteen bij de TC aankloppen.

Hoe neem ik contact op met de TC ?

Dat kan door het benaderen van de Voorzitter of Secretaris van de TC ( bij voorkeur per e-mail), hun gegevens zijn te vinden onder de button ‘contactpersonen’ op de website van de RDF. Het kan ook door je verzoek naar Linda te sturen, maar vermeld dan duidelijk dat het is bedoeld voor de TC, Linda zorgt dan dat het goed terecht komt.

Tuchtzaken

Geschil Voorzitter & Wedstrijdleiding RDF vs de persoon (…) overtreding opgelegde sanctie(s)
rekestnummer: TC-RDF-201901
datum: 8 januari 2020

Geschil dartteam De Kannebuis 2 vs De Jamie’s
Rekestnummer: TC-RDF-201702 en dhr. […].
datum: 28 februari 2018

Geschil J. Kammers vs. de persoon (…), bedreiging medespeler
Rekestnummer: TC-RDF-201601
Datum: 29 mei 2016

Geschil DV Obelix vs. de persoon […], geweldpleging in de sport
Rekestnummer: TC-RDF-201302
Datum: 28 mei 2013

Geschil dartteam Corona 2 vs. Competitieleider Divisie 3B van de RDF
Rekestnummer: TC-RDF-201301
Datum: 18 februari 2013

Geschil dartteam “De Stadhouder 2” vs. competitieleider Divisie 2D van de RDF
Rekestnummer: TC-RDF-201201
uitspraakdatum: 26 april 2012

Geschil Jansen & Jansens 6 en dhr. […]
rekestnummer TC-RDF-20102
uitspraakdatum: 8 maart 2010

Geschil dartteam “De Natte pijl” v.s. competitieleiding Divisie 3B van de RDF
rekestnummer TC-RDF-20091
uitspraakdatum: 23 november 2009

Geschil Antwerp Diamondbacks v.s. RDF
rekestnummer: TC-RDF-20082
uitspraakdatum: 10 november 2008

Geschil Captain New Flyzone v.s. de RDF, aangaande het leiden van de Bekercompetitie
Rekestnummer: TC-RDF-200801
Utspraakdatum: 31 Maart 2008

Geschil […] v.s. RDF
rekestnummer: TC-RDF-20073
uitspraakdatum: 17 september 2007

Geschil Competitieleider Eredivisie van de RDF, vs. de persoon Jos Kammers, secretaris van de Tuchtcommissie en de Reglementencommissie van de RDF.
Rekestnummer TC-RDF-20072
Uitspraakdatum: 16 mei 2007

Geschil competitieleider Divisie 2D van de RDF, v.s sw persoon […], spelend lid van de RDF.
Rekestnummer: TC-RDF-20073
Uitspaakdatum: 5 maart 2007

Geschil dartteam Net d’r Neffe v.s. competitieleiding Divisie 2A van de RDF.
Rekestnummer: TC-RDF-20066
Uitspraakdatum: 22 januari 2007

Geschil dartteam Calypso Wizards, vs. RDF
rekestnummer: TC-RDF-20064
uitspraakdatum: 16 oktober 2006

Geschil dartteam ‘t Pleintje vs. RDF
rekestnummer: TC-RDF-20065
uitspraakdatum: 16 oktober 2006

Geschil Voorzitter RDF, P.A.J.M. Gulden, vs. […] dartteam
rekestnummer: TC-RDF-20063
uitspraakdatum: 24 juli 2006

Geschil dartteam de Beuk vs. dartteams Toine’s Pub en de Snackies
rekestnummer: TC-RDF-20062
uitspraakdatum: 18 mei 2006

Geschil dartteam ‘t Pleintje vs. dartteam Distel 7
rekestnummer: TC-RDF-20061
uitspraakdatum: 24 april 2006