Diverse

cropped-darts-200x133.jpg

Hier staan diverse spelletjes die je kunt doen met darten
301, 501, 701, 1001.

Bij deze speltypes, die tevens internationaal van belang zijn starten beide spelers met een gelijk aantal punten, afhankelijk van het gekozen speltype.
De bedoeling is om met 3 pijlen een zo hoog mogelijke score te werpen en direct af te trekken van het start totaal om zodoende het eerste op nul te komen. Om echter te kunnen winnen dient tevens een double gegooid te worden die overeenstemt met het resterende aantal punten. VB: restant 40 punten = double 20 of 1x 20 en double 10 enz. Dus 2 punten is de laagste stand die nog deelbaar is. Wordt er meer geworpen dan de vereiste double, dan vervalt de beurt en werpt de tegenstander. VB: is het restand 32 en werpt met 31 of meer dan 32 dan blijft de score 32 en werpt de tegenstander.
Bij deze speltypes is het dus van belang om op tijd te weten welke double overblijft en welke persoonlijke voorkeur geniet. Tevens telt de Bulls-eye (double roos) 50 als double voor het beëindigen van het spel.
301 wordt in de regel met een double begonnen, in tegenstelling tot 501, 701, 1001, die meestal een “open start” (straight off) kennen. In de praktijk wordt specifiek voor deze speltypes reeds vaak van elektronische scoringsapparatuur gebruik gemaakt.

Cricket
(twee darters / teams)

Het doel van het spel is om als eerste team alle nummers vanaf 15 t/m 20 plus de Bull dicht te gooien en de meeste punten te behalen.
Deel het scorebord in volgens onderstaande (dia-positieve) schema:
Team 1 Team 2
38 XX 20 XXX 40
57 XXX 19 XX
18
17
X 16
15
B

Een cijfer is dicht gegooid door een team dat het cijfer drie keer geraakt heeft. Het maakt niet uit in welke volgorde de cijfers dicht gegooid worden. Voor het bijhouden van het dicht gooien noteert de teller een kruisje bij het cijfer dat een team gegooid heeft.
Punten behaalt men op cijfers die men reeds dicht gegooid heeft en die de tegenpartij nog open heeft staan. Tripples tellen voor drie keer het cijfer, dubbels tellen voor twee keer het cijfer, de enkele bull telt voor 25 punten (of 1 kruisje indien die nog niet dicht zat) en de dubbele-bull (bull’s-eye) telt voor 50 punten (of 2 kruisjes indien die nog nier dicht zat). Zodra men punten scoort, dient de teller de stand direct door te tellen op het scoreblad opdat altijd in beeld is wat de totaalscore van een team op dat moment is.
Een team heeft gewonnen wanneer deze als eerste alle cijfers en de bull dicht gegooid heeft EN de een gelijke of hogere totaalscore op dat moment heeft. Zolang het team nog niet een gelijk puntentotaal of meer heeft, maar wel alle cijfers dicht heeft, dient dat team te blijven scoren op de cijfers die de tegenpartij nog open heeft staan.
Voorbeeld (zie ingevulde schema hierboven).
Team 1 gooit in beurt 1 twee keer twintig en een tripple 19. Ze zetten twee kruisjes bij de 20 en 3 bij de 19. De 19 zit dus dicht en scoort in een volgende beurt punten als ze er weer op raken en de tegenstanders het cijfer niet dicht gegooid hebben.
Team 2 gooit tripple 20 en een dubbel 20. Drie kruisjes dus voor het dicht gooien op de twintig en omdat de tegenstander het cijfer open heeft scoort dit team 40 punten, hetgeen boven aan hun kant van het scorebord opgeschreven wordt.
Team 1 is weer aan de beurt. Ze gooien twee keer een enkel 19 (punten!) en missen vervolgens de laatste pijl op alle mogelijke cijfers. Ze scoren dus 2 maal 19 punten waardoor hun totaal op 38 komt, hetgeen we boven aan hun kant van het scorebord schrijven.
Team 2 gooit in de beurt daarop twee keer enkel 19, verder niets noemenswaardigs. Ze scoren dus geen extra punten.
Als team 1 in de beurt erop een singel 19 en singel 16 gooien levert hun dat een kruisje bij de 16 en een score totaal van 57 punten, hetgeen ook als volgende totaalscore direct opgeschreven wordt zodat iedereen kan zien wat de tussenstand in punten op dat moment is.
Etc.

Halve-it: (halveren)
(onbeperkt aantal deelnemers)

Deel het scorebord als volgt in:
Vul links onder elkaar in: 12 – 13 – 14 – D – 15 – 16 – 17 – T – 18 – 19 – 20 – B – 41.
Maak vervolgens achter deze cijfers kolommen waarin de scores van deelnemers ingevuld kunnen gaan worden.
Per beurt wordt er op het corresponderende cijfer gegooid. De D staat voor een willekeurige dubbel, de T staat voor een willekeurige tripple, de B staat voor de bull en 41 staat voor precies 41 gooien met drie pijlen.
Zolang men scoort op de cijfers die aan de beurt zijn wordt het scoretotaal uit die beurt opgeteld bij het vorige totaal. Zodra men echter een beurt niet scoort wordt het vorige totaal gehalveerd, waarbij men naar boven dient af te ronden indien men op een half uit komt.
Indien men aangekomen bij de D twee verschillende dubbels raakt, worden beide totaal waarden opgeteld en toegevoegd aan het vorige totaal. Idem natuurlijk voor tripple. Bij de bull geldt enkele bull voor 25 en dubbele bull voor 50 punten.
41 dient men precies met drie pijlen te gooien. Als men niet met drie pijlen precies op 41 uitkomt wordt het vorige totaal gehalveerd. Indien er 1 pijl in de zwarte buitenring gegooid wordt, zal het vorige scoretotaal gehalveerd worden. Ook als men na twee pijlen reeds 41 heeft, zal het vorige totaal gehalveerd worden omdat men met drie pijlen 41 dient te halen er niet naast gegooid mag worden.

VOORBEELD:
In beurt 1 wordt er uitsluitend gegooid op het cijfer 12. Vul bij iedere darter het scoretotaal in. Jan gooit in ons voorbeeld 1 keer 12, Ria 2 keer 12 en Harry raakt geen 1 keer de 12 en krijgt dus een * genoteerd. Zodra er een * genoteerd wordt, wordt het voorgaande totaal gehalveerd. In dit geval had Harry nog geen vorig totaal en blijft zijn totaal nul.
In de tweede beurt gooit Jan 1 keer 13 en komt daardoor op totaal 25, Ria gooit geen 13 en haar vorige totaal (24) wordt gehalveerd, Harry gooit tripple 13 en komt daardoor op 39.
Jan mist in zijn derde beurt alles op 14 en zijn vorige totaal (25) wordt gehalveerd, waarbij het restcijfer naar boven afgerond wordt en hij op 13 komt. Ria gooit 1 keer 14 en komt daardoor op 26, Harry gooit ook 1 keer 14 en komt daardoor op 53.
Jan blijft missen, hij gooit geen enkele dubbel en zijn vorige totaal wordt wederom gehalveerd: 13 wordt 7. Ria mist ook en haar vorige totaal gehalveerd levert 13 op. Harry gooit dubbel 1 en dubbel 20, een beurt totaal van 42 en komt daardoor op 95. Etc. Degene met de meeste punten op na 13 beurten is winnaar.

Edwin Ronald Wim
12 12 24 *
13 25 12 * 39
14 13 * 26 53
D 7 * 13 * 95
15
16
17
T
18
19
20
B
41

Dubbelen
(onbeperkt aantal deelnemers)

Iedere darter krijgt aan het begin van dit spel 25 punten. Het is de bedoeling dubbels op rij te gaan gooien. Beurt 1 wordt er uitsluitend gegooid op dubbel 1, beurt 2 uitsluitend op dubbel 2, beurt 3 op dubbel 3, etc. Indien men een dubbel treft, wordt het scoretotaal bijgeteld bij het vorige totaal. Indien men meerdere malen een dubbel treft, wordt het totaal bijgeteld bij het vorige puntentotaal. Mis je echter drie pijlen op de dubbel, wordt er 1 keer de waarde van de dubbel afgetrokken van je vorige totaal. Je speelt net zolang mee als je totaalsaldo positief is. Zodra je onder de nul komt speel je niet meer mee.
Diegene die het verst komt is winnaar. Zijn er meerdere darters die t/m 20 hebben gespeeld, is het scoretotaal van doorslag gevende factor.

VOORBEELD:
Edwin mist drie keer dubbel 1, hij komt dan van 25 op 23 (25 – 2 x 1)
Ronald treft 1 maal dubbel 1 en komt daardoor op 27 (25 + 2 x 1)
Wim raakt 2 maal dubbel 1 en komt daardoor op 29 (25 + 2 x 2 x 1).
Edwin mist dubbel 2 en komt op 19 (23 – 2 x 2)
Ronald gooit geen enkele dubbel 2 en komt daardoor op 23 (27 – 2 x 2).
Wim gooit drie maal dubbel 2 en komt daardoor op 41 (29 + 3 x 2 x 2).
Edwin mist de dubbel 3 en komt daardoor op 13 (19 – 2 x 3)
Ronald mist dubbel 3 en komt daardoor op 17 (23 – 2 x 3)
Wim gooit 1 maal dubbel 3 en komt op 47 (41 + 2 x 3).
Edwin mist dubbel 4 en komt op 5 (13 – 2 x 4)
Ronald raakt dubbel 4 en komt op 25 (17 + 2 x 4)
Wim treft 2 keer dubbel 4 en komt 65 (47 + 2 x 2 x 4)
Edwin mist dubbel 5, komt daardoor onder negatief uit met zijn score totaal (5 – 2 x 5) en ligt dus uit de partij.
Ronald mist dubbel 5 en komt daardoor op 15 (25 – 2 x 5)
Wim mist dubbel 5 en komt op 55 (65 – 2 x 5)
Indien Wim en Ronald door blijven dubbelen t/m 20, dan is degene met het hoogste eindtotaal winnaar.

Klok
(onbeperkt aantal deelnemers)

Deelnemers dienen 1 t/m twintig en de enkele bull te gooien. Iedereen begint met 1. Raakt men, dan blijft men aan beurt, mist men, is men direct af en komt de volgende darter aan de beurt. Indien men drie pijlen op rij goed gooit, blijft men aan de beurt totdat men in een beurt mist. Dubbel of tripple is niet goed, men dient precies het cijfer te gooien dat men gooien moet. Diegene die het eerst de enkele bull gooit is winnaar.

Bull-41
(twee darters/teams)

De ene darter (team) gooit op de bull, de andere gooit voor een zo hoog mogelijk punten aantal. Het team dat punten gooit heeft 5 zogenaamde levens. Voor elke bull die het bull gooiende team gooit verliest het punten- gooiende team een leven. Zodra 5 keer de bull geraakt (dubbele bull telt voor twee treffers) is wordt het punten totaal van het punten gooiende team genoteerd als eindtotaal. Het punten gooiende team krijgt uitsluitend punten erbij indien men meer dan 41 punten gooit. 41 of lager telt niet aan. Een worp van 52 levert dus 11 punten op bij het totaal.
Er wordt getost, de winnaar bepaald of deze begint met bullen of punten gooien. Nadat de bull gooier(s) 5 keer bull geraakt hebben wisselen we om: bull werpers worden punten werpers en andersom. Indien de nieuwe bull gooier(s) 5 keer bull geraakt heeft maken we de balans op: diegene met de meeste punten is winnaar.

Zwart-Wit
(twee darters/teams)

Er wordt getost wie mag beginnen. We gooien 501, dubbel uit. Diegene die begint kiest of zwart of wit. Indien men zwart kiest, scoort men punten op de cijfers met zwarte single beds en worden deze punten van het totaal afgetrokken. Raakt een zwart speler echter een wit vlak, gaan de punten er weer bij op.
Voorbeeld:
Iemand kiest er voor zwart te gooien. Hij gooit in zijn eerste beurt 20 – tripple 20 en 5. Zijn beurt totaal is hierdoor 80-5 = 75 en hij houdt dus 426 over. Wit begint en gooit 19 – 3 – tripple 7. Zijn beurt totaal komt daardoor op 19 – (24) = -5 en komt daardoor op een 506 tussenstand.
Iemand die zwart gooit en dubbel moet eindigen kan niet eindigen op twee (1 is namelijk wit en is voor hem een foute dubbel). Indien speler zwart met de tussenstand op lager dan 4 uitkomen, telt de laatste beurt niet mee (over-score).
Hoger / lager
(onbeperkt aantal deelnemers)

Iedere deelnemer krijgt 5 zogenaamde levens. Iedereen gooit in de eerste ronde een zo hoog mogelijk aantal punten. Diegene met het laagste aantal punten verliest een leven. Winnaar is degene die als langste in leven weet te blijven.

Blind-Killer
(maximaal 21 deelnemers)

Iedere speler gooit met zijn verkeerde gooi arm (rechtshandige personen gooien met links, linkshandige personen gooien met rechts) 1 pijl op het bord.
Het cijfer dat gegooid wordt noteren we op het scorebord. Indien een cijfer reeds eerder gegooid is, moet er opnieuw gegooid worden, net zolang iedere darter een eigen cijfer gegooid heeft. De cijfers worden nu elk op een lootje geschreven en de lootjes worden vervolgens dicht gevouwen. Iedereen trekt nu een lootje en maakt niet kenbaar welk cijfer men getrokken heeft. Vervolgens begint diegene die in de voorronde het laagste cijfer gooide (dat hoeft niet meer het cijfer van hem of haar zelf te zijn). Het is de bedoeling dat je de cijfers van je tegenstanders gaat gooien. Elke treffer kost je tegenstander een leven, tripples tellen voor 3 en dubbels tellen voor 2 levens. Wie nu wie uitschakelt is een verrassing tot op het eind van het spel. Ook kan er een extra cijfer genoteerd worden en in de loting deelnemen. Het over gebleven lootje prik je op het scorebord. Je kunt op die manier een cijfer voor niets uitschakelen omdat deze niet deel nam aan het spel.

Fives (vijven)
(onbeperkt aantal deelnemers)

Iedere speler gooit per beurt 3 darts. Wanneer met een der darts geen score wordt gemaakt, is de hele worp ongeldig en de beurt voorbij. In het geval dat je drie darts wel een score maken, moet de totaalscore van die beurt deelbaar zijn door 5. Os dat niet het geval, dan is de worp eveneens ongeldig en de beurt voorbij. Gooi je bijvoorbeeld 20 – 20 en tripple 5, dan is dat een totaalscore van 55, deelbaar door 5 = 11. Het getal 11 schrijf je nu als score. Het is de bedoeling dat je precies op 51 punten ui komt. Voor de laatste beurt moet je drie darts gebruiken. Dus niet met een score van 5 alleen een spel beëindigen. Indien je nog 1 punt zou moeten kun je dat bijvoorbeeld gooien met een beurt van 3 – 1 – 1.

Shanghai:
(onbeperkt aantal deelnemers)

Doel: In 20 beurten (innings) een zo hoog mogelijke score proberen te behalen, of je tegenstander met “shanghai” uit te schakelen.
In de eerste inning wordt alleen het cijfer 1 geteld. Gooit men enkel 1, tripple 1 en een ander cijfer, is de score 4. In de 4de inning wordt er dus gegooid op het cijfer 4 en stel dat een speler tripple 4, tripple 4 en enkel 4 gooide, dan is de score voor die beurt 28 punten. Na alle 20 innings is degene met de meeste punten de winnaar.
Een tweede manier om dit spel te winnen is door je tegenstander te “shanghai-en”. Je shanghai-t je tegenstander door in je eigen beurt op het cijfer dat in die inning gegooid moet worden een tripple, dubbel en enkel te gooien. Zodra iemand een shanghai gegooid heeft is hij onmiddellijk winnaar en eindigt daarmee het spel direrct.