Geschil Voorzitter RDF, P.A.J.M. Gulden, vs. dartteam

UITSPRAAK TUCHTCOMMISSIE

 

Geschil Voorzitter RDF, P.A.J.M. Gulden, vs. dartteam {…}

rekestnummer: TC-RDF-20063

uitspraakdatum: 24 juli 2006

 

 

TUCHTCOMMISSIE RDF

Kantoor Roosendaalse Dartsfederatie te Zegge.

De zaak P.A.J.M. Gulden vs. dartteam {…} , van de Roosendaalse Dartsfederatie,

Het posten van voor het bestuur belasterende uitspraken in het gastenboek van de RDF Website, en hiermee doorgaande ondanks dwingende waarschuwingen van de webmaster, totdat uiteindelijk het gastenboek van de Website werd verwijderd.

 

Ingekomen stukken:

E-mail verkeer tussen betrokkenen onderling en met de voorzitter van de tuchtcommissie,

Alsmede het verweerschrift van de captain van dartteam {…}.

Overweging:

 

Aantoonbaar is gebleken dat minstens 3 leden van het dartteam {…} zich bezig gehouden hebben met belasterende posts, waarvan aantoonbaar de persoon […] hiermee is doorgegaan ondanks twee dwingende waarschuwingen van de webmaster.

Tevens is uit e-mail verkeer gebleken dat captain […] terdege op de hoogte was van de identiteit van de betreffende personen.

 

De commissie heeft captain […] volgens hoofdstuk 4, artikel: 14, lid 2a verzocht de namen van de betrokkenen terstond bekend te maken, hij ontkent echter deze te kennen en handelt daarmee in strijd met het betreffende artikel.

Andere betrokkenen, […]en[…], zijn betrokken geweest bij de posts in het gastenboek, maar zijn hiermee niet doorgegaan na de waarschuwing van de webmaster.

 

Dictum:

 

De commissie bestond uit 5 leden, waaronder een voorzitter.

Twee leden waren uitgesloten van deelname aan de behandeling van de zaak volgens hoofdstuk 2, artikel 6, lid 2 (onverenigbaarheden).

Daarmee heeft de commissie voldaan aan hoofdstuk 2, artikel 5, lid 5 van het tuchtreglement.

Vier commissieleden hebben zich uitgesproken voor schorsing en verbod van captainschap, één commissielid heeft gepleit voor vrijspraak.

 

De commissie heeft besloten dat:

[…] wordt geschorst voor periode 1 en 2 (half seizoen) van seizoen 2006/2007, met dien verstande dat deze schorsing binnen de grenzen van de RDF zal blijven, met andere woorden: zusterbonden zullen niet worden verzocht de schorsing over te nemen.

Captain […] gedurende het seizoen 2006/2007 niet de functie van captain of co-captain mag uitoefenen.

 

 

Beroep:

Bij de “Commissie van Beroep” van de NDB, volgens Hoofdstuk 9, Artikel 30 van het tuchtreglement.

 

Aldus opgesteld:

De voorzitter:                                                              De secretaris: