Geschil dartteam ‘t Pleintje vs. RDF

BESLISSING TUCHTCOMMISSIE

 

Geschil dartteam ‘t Pleintje vs. RDF

rekestnummer: TC-RDF-20065

uitspraakdatum: 16 oktober 2006

 

TUCHTCOMMISSIE RDF

Kantoor Roosendaalse Dartsfederatie te Zegge.

 

 

 

De zaak “t Pleintje”, Divisie 2 B, vs. De Roosendaalse Darts Federatie, (hierna te noemen RDF).

Het ontvangen van 5 strafpunten wegens het niet aanwezig zijn op een door de RDF bepaalde speellocatie op een door de RDF bepaald tijdstip.

 

Ingekomen stukken:

E-mail van verkeer tussen competitieleider en voorzitter van de RDF, evenals een bezwaarschrift van dartteam “t Pleintje”.

 

 

De zaak:

 

RDF heeft wijzigingen in het speelschema (moeten) aanbrengen en het gewijzigde schema per e-mail naar de betreffende teams gezonden, waarna Pleintje verklaarde de betreffende e-mail niet te hebben ontvangen en daardoor niet op het gevraagde tijdstip in de betreffende locatie aanwezig kon zijn. Ondanks deze verklaring werd ze 5 strafpunten opgelegd.

 

Aan de Tuchtcommissie de taak om te bepalen of er in strijd met de Reglementen is gehandeld.

 

De overweging:

 

Het handelt hier over informatie uitwisseling en de vraag of de verantwoordelijkheid bij de verzender of de ontvanger ligt.

In de Reglementen ligt de verantwoordelijkheid voor het doen toekomen van informatie door de leden, aan de RDF, volledig bij de leden.

Indien die leden bijv. wedstrijd formulieren bij de RDF moeten inleveren, en het Postbedrijf als transportmiddel kiezen, is de RDF niet verantwoordelijk bij een onjuiste bezorging. M.a.w.: het posten van een wedstrijd formulier ontslaat een lid niet van de inleverplicht. Dit is niet afwijkend of uitzonderlijk, deze stelling wordt ook gevonden in de Reglementen van de ons omringende Dart Bonden.

 

Deze zaak echter, handelt over informatiestromen in de omgekeerde richting, en dit is NIET geregeld in de Reglementen.

 

Wanneer zaken niet in de Reglementen worden geregeld, tracht de Commissie de bedoeling ervan te achterhalen en in die bedoeling te handelen.

 

De Commissie kan de bedoeling van de Reglementen, betreffende omgekeerde informatie stromen, niet achterhalen.

 

Daardoor kan de Commissie twee stellingen innemen, te weten:

  1. De leden zijn altijd verantwoordelijk, ook wanneer ze informatie moeten ontvangen.
  2. De verzender is verantwoordelijk voor het juist en tijdig aankomen.

 

De Commissie acht het redelijk en billijk te stellen dat de verzender verantwoordelijk is voor het juist en tijdig aankomen van informatie.

De Commissie neemt hiermee de stelling in dat de bepalingen in de Reglementen niet eenzijdig naar de leden gericht mogen zijn, maar recht evenredig.(De bal in de andere richting).

Bovendien meent de Commissie, dat waar de RDF ervan op de hoogte is dat op vastgestelde tijden informatie door haar, van haar leden, moet worden ontvangen, het Pleintje niet kon vermoeden dat informatie naar haar onderweg was, en daardoor ook niet kon melden dat de bedoelde informatie niet was aangekomen.

 

 

Dictum:

 

 

De commissie bestond uit 5 leden, waaronder een voorzitter.

Daarmee heeft de commissie voldaan aan hoofdstuk 2, artikel 5, lid 5 van het tuchtreglement.

 

De commissie heeft unaniem besloten dat de aan het Pleintje toegekende 5 strafpunten zullen worden ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroep:

Volgens Hoofdstuk 9, Artikel 30 van het tuchtreglement.

 

 

Aldus opgesteld:

 

 

 

 

De voorzitter:                                                              De secretaris: