Geschil dartteam ‘t Pleintje vs. dartteam Distel 7

BESLISSING TUCHTCOMMISSIE

 

Geschil dartteam ‘t Pleintje vs. dartteam Distel 7

rekestnummer: TC-RDF-20061

uitspraakdatum: 24 april 2006

 

TUCHTCOMMISSIE RDF

Kantoor Roosendaalse Dartsfederatie te Zegge.

 

 

 

De zaak “t Pleintje vs. Distel 7, divisie 3C van de Roosendaalse Dartsfederatie,

Het niet kunnen (en later niet meer willen) spelen van een uitgestelde wedstrijd.

 

Ingekomen stukken:

E-mail verkeer tussen betrokken teams onderling en met de betreffende competitieleider, alsmede een verweerschrift van dartteam ’t Pleintje.

 

Overweging:

 

Volgens artikel 11 van het wedstrijdreglement heeft een team het recht om een wedstrijd te verzetten.

Volgens artikel 12 is de tegenpartij verplicht om hieraan mee te werken.

 

De commissie wijst de onvolledigheid van artikel 12 aan als mede oorzaak van het geschil.

 

’t Pleintje werkt mee, maar beroept zich op het recht van hun thuiswedstrijd.

Dit recht kan niet worden ontleend aan artikel 12, maar wel aan het reguliere speelschema.

 

Hierdoor bepaalt de commissie dat ’t Pleintje de uitgestelde wedstrijd inderdaad thuis had moeten spelen.

 

’t Pleintje beroept zich op hun reguliere speeldag.

Dit recht wordt ontleend aan de opgegeven speeldag van hun team, reeds voor de aanvang van de competitie.

 

Artikel 12 echter, verlangt hierin flexibiliteit in het belang van een goed verloop van de competitie.

’t Pleintje had ontegenzeggelijk aan moeten tonen dat op geen andere dag dan hun thuisdag de wedstrijd gespeeld had kunnen worden, dit alles volgens de bedoeling van artikel 12.

Beide teams dienen zich te realiseren dat een beperkte inzetbaarheid van haar spelers tot een ernstige obstructie van het verloop van de competitie kan leiden, een overweging welke de commissie overigens niet in haar uitspraak heeft meegewogen.

 

De tuchtcommissie adviseert een nadere studie van artikel 12 door de reglementencommissie en een verdere uitbreiding, welke kan worden voorgelegd aan de eerst komende Algemene Leden Vergadering.

 

De interpretatie van de commissie, aangaande artikel 12, luidt:

 

  • Een niet uitstellend team wordt hun thuiswedstrijd, zonder haar toestemming nimmer ontnomen (speelschema)
  • Een niet uitstellend team heeft het recht om voltallig te zijn.
  • Een niet uitstellend team speelt bij voorkeur uitgestelde wedstrijden op hun reguliere speeldag, maar dient hierin flexibiliteit te tonen. Afwijzingen van voorgestelde speeldagen, anders dan de eerste twee overwegingen, dienen bij de competitieleider overtuigend te worden gemotiveerd.
  • Een competitieleider welke krachtens artikel 25 een speeldag vaststelt, zal terdege rekening houden met deze interpretatie.

 

Dictum:

 

Door het voorleggen van deze zaak aan de tuchtcommissie, zijn de onderhandelingen om tot een wedstrijd te komen te vroeg gestaakt.

Wat volgde waren emoties in welke de tuchtcommissie geen uitspraken doet.

Een reglementaire uitslag krachtens artikel 26 van het Wedstrijdreglement kan hier niet van toepassing worden verklaard omdat dit stadium (art. 25) nog niet was bereikt, en vooral ook omdat de betreffende competitieleider de interpretatie van artikel 12 niet deelde.

Met de uitspraak wil de commissie mede benadrukken dat de zaak niet enkel berust op onwelwillendheid van de betrokken teams, maar mede op de voor meerdere uitleg vatbaarheid van artikel 12: “verplicht mee te werken”.

 

De commissie bestond uit 4 leden, waaronder een voorzitter.

Daarmee heeft de commissie voldaan aan hoofdstuk 2, artikel 5, lid 5 van het tuchtreglement.

Drie commissieleden hebben wedstrijd- c.q. strafpunten toegekend aan betrokken teams,

Een commissielid heeft zich van stemming onthouden.

De uitspraak werd verkregen door het rekenkundig gemiddelde van de toegekende wedstrijd- c.q. strafpunten.

 

Het rekenkundig gemiddelde, toegekend aan ’t Pleintje bedraagt 5 wedstrijdpunten.

Het rekenkundig gemiddelde, toegekend aan Distel 7 bedraagt 3 wedstrijdpunten en 1 strafpunt voor het verzetten van de reguliere wedstrijd.

 

Uitslag ’t Pleintje – Distel 7: 5-3 voor ’t Pleintje, met 1 strafpunt voor Distel 7.

 

Beroep:

Volgens Hoofdstuk 9, Artikel 30 van het tuchtreglement.

 

 

Aldus opgesteld:

 

 

 

 

De voorzitter:                                                              De secretaris: