Geschil dartteam “Net d’r Neffe” v.s. competitieleiding Divisie 2A van de RDF.

BESLISSING TUCHTCOMMISSIE

 

Geschil dartteam “Net d’r Neffe” v.s. competitieleiding Divisie 2A van de RDF.

Rekestnummer: TC-RDF-20066

Uitspraakdatum: 22 januari 2007

 

TUCHTCOMMISSIE RDF

Kantoor Roosendaalse Dartsfederatie te Zegge.

 

 

 

De tenlastelegging.

 

 

Door dartteam “Net d’r Neffe” wordt de competitieleiding van Divisie 2A van de RDF tenlastegelegd dat:

 

 

Bij het bepalen van de op te leggen straffen, in gelijksoortige zaken, niet door verschillende competitieleiders dezelfde maatstaven worden aangelegd.

Doordat dartteam “Net d’r Neffe” onderhavig werd gesteld aan de zwaarst mogelijke maatstaven, acht het zich benadeeld, en wenst hiervoor correctie op de standenlijst.

 

Ingekomen stukken:

E-mail verkeer tussen betrokkenen onderling en met de betreffende competitieleider, een tenlastelegging van het betrokken team, evenals een verweerschrift van de huidige competitieleider.

 

De Zaak:

 

Dartteam “Net d’r Neffe” kreeg te maken met een wisseling van Competitieleiders.

De genomen besluiten van de Competitieleider in de eerste periode leken op andere maatstaven te berusten dan die van de Competitieleider in de tweede periode.

 

Aanwezigen:

 

Dartteam “Net d’r Neffe” als aanklager.

Competitieleider tweede periode, en tevens bestuurslid, Linda Hermus, als beklaagde.

Voorzitter van de RDF en Hoofd Competitieleiding Linda Gulden, als deskundige.

 

Overweging:

 

Doordat het betrokken team nooit bezwaar heeft aangetekend tegen de sancties, opgelegd in de eerste periode, en de daarvoor gestelde termijnen reeds verre waren overschreden, was de Commissie, krachtens haar eigen reglementen, niet bevoegd om deze te behandelen. Enkel de besluiten, genomen in de tweede periode, konden worden behandeld.

Uit de hoorzitting is gebleken dat bedoelde zaken niet gelijksoortig waren. Daardoor mocht niet worden verwacht dat dezelfde maatstaven werden aangelegd.

 

 

Dictum:

 

De Commissie heeft unaniem besloten dat geen correcties op de standenlijst van het betrokken team zullen plaatsvinden.

Het betreurt de Commissie dat tegen genomen sancties in de eerste periode geen bezwaar is aangetekend, en dat daardoor een belangrijk gedeelte van de zaak niet in behandeling mocht worden genomen.

 

De commissie bestond uit 6 leden, waaronder een voorzitter.

Daarmee heeft de commissie voldaan aan hoofdstuk 2, artikel 5, lid 5 van het tuchtreglement.

 

Beroep:

Volgens Hoofdstuk 9, Artikel 30 van het tuchtreglement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus opgesteld:

 

 

 

 

De voorzitter:                                                              De secretaris: