Geschil dartteam “De Stadhouder 2” vs. competitieleider Divisie 2D van de RDF

BESLISSING TUCHTCOMMISSIE

 

Geschil dartteam “De Stadhouder 2” vs. competitieleider Divisie 2D van de RDF

Rekestnummer: TC-RDF-201201

Datum: 26 april 2012

 

TUCHTCOMMISSIE RDF

Kantoor Roosendaalse Darts Federatie te Zegge.

 

 

De tenlastelegging.

 

De zaak is aanhangig gemaakt door de captain van dartteam “De Stadhouder 2”, spelende in Divisie 2D van de Roosendaalse Darts Federatie (hierna te noemen RDF), op 11 april 2012.

Aan de competitieleider van Divisie 2D van de RDF (hierna te noemen competitieleider) wordt ten laste gelegd dat:

 

 

Hij nalatig geweest is op de volgende twee punten:

 1. Het vaststellen van een speeldag zoals opgesteld in het Huishoudelijk Reglement:

Verzetten van wedstrijden, punt 25:

“Wanneer twee teams niet tot een uitgestelde speeldag kunnen komen, stelt de competitieleider, in overleg, een speeldag vast. Deze dag zijn beide teams verplicht de wedstrijd te spelen.”

 1. Het onjuist vermelden van de einddatum van periode 3, t.w. 9 maart 2012 i.p.v. 13 maart 2012.

 

De eis van de klager betreft het nietig verklaren van de reglementaire uitslag toegekend aan de wedstrijd”De” Wanderers – De Stadhouder 2 in Divisie 2D en opnieuw recht te spreken

Aanwezigen:

 • Dimitri Haneveld, captain team De Stadhouder 2, als aanklager
 • Richard Hendricks, teamlid team De Stadhouder 2, als bijstaand aanklager
 • Kees van Oosterhout, Competitieleider Divisie 2D van de RDF, als beklaagde
 • Jeroen Kerstens, Captain team “De” Wanderers, als getuige
 • Kees Jan Venus, teamlid team “De” Wanderers, als getuige
 • Linda Gulden, voorzitter van de RDF, als vertegenwoordiger van de RDF
 • Korné vd Wegen, bestuurslid van de RDF, als vertegenwoordiger van de RDF
 • Drie commissie leden, waaronder een voorzitter en secretaris
 • Vincent Nieuwlaat, als interim commissielid van de tuchtcommisie

 

De Commissie:

De Commissie bestond uit drie behandelende leden, waaronder een voor de zaak opgeroepen interim commissielid. Daarmee voldeed de Commissie aan de betreffende bepalingen aangaande een minimum aantal behandelende leden uit het Tuchtreglement. De voorzitter van de Commissie, lid van dezelfde vereniging als dartteam “De” Wanderers, heeft niet deelgenomen aan de behandeling van de zaak, maar was wel in zijn functie als voorzitter aanwezig. Daarmee voldeed de Commissie aan de betreffende bepalingen aangaande onverenigbaarheid uit het Tuchtreglement.

 

Ingekomen stukken:

 • Verklaring aanklager Dimitri Haneveld, team De Stadhouder 2
 • Verklaring getuige Jeroen Kerstens, team “De” Wanderers

 

Dictum:

De tuchtcommisie bestond uit drie behandelende leden. Deze leden hebben op de twee punten uit de tenlastelegging het volgende beslist:

 

 1. De tuchtcommissie heeft vastgesteld dat de competitieleider Divisie 2D van de RDF inderdaad nalatig is geweest in het in overleg vaststellen van een datum zoals is opgesteld in punt 25 van het hoofdstuk ‘Verzetten van wedstrijden’ uit het Huishoudelijk Reglement. Hij had met beide teams contact op moeten nemen en moeten bemiddelen voor een nieuwe speeldag. De uitspraak van de tuchtcommissie betreft daarom dat de reglementaire uitslag nietig verklaard dient te worden en de competitieleider alsnog dient te bemiddelen tussen beide teams om in overleg een nieuwe speeldag te bepalen. Echter, doordat de competitie reeds is afgerond en er voor beide teams geen belang meer is in het spelen van de wedstrijd, hetgeen door beide teams wordt aangegeven, hoeft de wedstrijd niet gespeeld te worden en blijft de reglementaire uitslag zoals deze is genoteerd in de uitslagenlijst bestaan.

 

 1. Op punt 2 van de tenlastelegging, namelijk het onjuist vermelden van de einddatum van periode 3, oordeelt de tuchtcommissie dat de competitieleider inderdaad een foutieve datum heeft doorgegeven. Desondanks stelt de tuchtcommissie een team te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de einddatum van de periode. De tuchtcommissie oordeelt dat deze datum voldoende duidelijk vermeld stond op de wedstrijdschema’s. Daardoor doet de tuchtcommissie geen verdere uitspraak over het foutief vermelden van de einddatum door de competitieleider.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroep:

Volgens Hoofdstuk 9, Artikel 30 van het tuchtreglement.

 

 

Aldus opgesteld:

 

 

 

De Voorzitter:                                    Namens de Secretaris:

 

 

 

 

Linda Gulden