Geschil dartteam de Beuk vs. dartteams Toine’s Pub en de Snackies

BESLISSING TUCHTCOMMISSIE

 

Geschil dartteam de Beuk vs. dartteams Toine’s Pub en de Snackies

rekestnummer: TC-RDF-20062

uitspraakdatum: 18 mei 2006

 

TUCHTCOMMISSIE RDF

Kantoor Roosendaalse Dartsfederatie te Zegge.

 

 

 

De zaak “de Beuk” vs. “Toine’s Pub” en “de Snackies”, allen divisie 2D van de Roosendaalse Dartsfederatie,

Onregelmatigheden bij een uitgestelde wedstrijd tussen Toine’s Pub en de Snackies, welke van groot belang was voor de Beuk, i.v.m. mogelijk kampioenschap.

 

Ingekomen stukken:

E-mail verkeer tussen betrokken teams onderling en met de betreffende competitieleider, alsmede een verslag van een vergadering van Bestuur, de Beuk en Toine’s Pub.

 

Overweging:

 

Nu volgend zijn de tenlasteleggingen van team de Beuk, welke door de commissie zijn getoetst aan het huishoudelijk reglement, het wedstrijdreglement en het tuchtreglement:

 

  1. Snackies belt op om de wedstrijd te verzetten, terwijl de captain aangeeft dat hij 3 spelers heeft. Richard gaat hiermee akkoord.
  2. De wedstrijd is in de laatste 2 weken verzet, terwijl in het reglement staat dat dit niet mag.
  3. Toine’s Pub krijgt een thuisvoordeel, terwijl het een wedstrijd is waar teveel van afhangt.
  4. De teams die extra betrokken zijn bij een wedstrijd en de uitslag hiervan zijn niet ingelicht, hij wil dit in de toekomst anders zien.
  5. Doordat het team niet is ingelicht heeft de Beuk niet de mogelijkheid gehad om te protesteren tegen deze wedstrijd en is er pas een bespreking geweest nadat de competitie gesloten was.

 

 

Lid 1:

Niet in strijd met het wedstrijdreglement, dat stelt dat een team het recht heeft om een wedstrijd te verzetten.

 

Lid 2:

Waarschijnlijk een passage uit een eerder reglement, in het huishoudelijk reglement van 2005/2006 komt genoemd artikel niet voor.

Niet in strijd met de reglementen.

 

Lid 3:

Toine’s Pub krijgt het thuisvoordeel, we kunnen ook stellen dat de Snackies zichzelf hebben benadeeld.

Niet in strijd met de reglementen.

Om tot het spelen van een uitgestelde wedstrijd te kunnen komen, veelal met een naderende deadline (einde periode of seizoen) kan, in onderling overleg, afgeweken worden van zowel locatie als speeldag.

 

Lid 4:

Gezien het belang van de wedstrijd is de commissie het met deze stelling eens.

Echter: dit bezoekrecht wordt in de reglementen niet beschermd.

Er is ook hier niet in strijd met de reglementen gehandeld.

 

Lid 5:

Zie vorig lid.

 

Dictum:

 

Hoofdstuk 4, artikel 13, lid 6 van het tuchtreglement luidt:

“De tuchtcommissie en competitieleider zijn niet bevoegd een aanhangig gemaakte zaak in behandeling te nemen indien:

  1. de beweerde overtreding niet krachtens dit reglement strafbaar is gesteld, of wanneer;
  2. de beweerde overtreding van het

wedstrijdreglement meer dan veertien dagen vóór de

datum van ontvangst van het formulier of van de

aangifte op het bondskantoor heeft plaatsgevonden.

 

Desondanks kan niet aan de indruk voorbij worden gegaan dat hier minstens onzorgvuldig, dan wel onsportief is gehandeld.

De commissie heeft dan ook begrip voor het verzoek van dartteam “de Beuk” om een “wildcard” voor het spelen in de eerste divisie te verkrijgen.

Hoofdstuk 7 van het tuchtreglement echter, welke de ter beschikking staande

strafmiddelen omschrijft, staat niet toe om zo’n “wildcard” toe te kennen.

Uitgifte van “wildcards” is enkel voorbestemd aan de samenstellers van de competitie.

 

De voorzitter en secretaris van de tuchtcommissie besluiten dan ook om krachtens Hoofdstuk 4, artikel 13, lid 6 van het tuchtreglement de zaak te seponeren.

 

Beroep:

Volgens Hoofdstuk 4, artikel 5, lid c van het tuchtreglement:

 

“Wordt een strafbaar geacht feit niet vervolgd, dan kan de belanghebbende daartegen in beroep gaan

bij de tuchtcommissie van de NDB. De tuchtcommissie van de NDB beoordeelt in dat geval

alleen over de beslissing om niet te vervolgen en verwijst de zaak na gegrond verklaring van het

hiertegen gestelde beroep terug naar de tuchtcommissie van de R.D.F.”

 

Aldus opgesteld:

 

 

 

 

De voorzitter:                                                              De secretaris: