Geschil competitieleider Divisie 2D van de RDF, v.s. de persoon R. Rijken, spelend lid van de RDF.

BESLISSING TUCHTCOMMISSIE

 

Geschil competitieleider Divisie 2D van de RDF, v.s. de persoon R. Rijken, spelend lid van de RDF.

Rekestnummer: TC-RDF-20071

Datum: 5 maart 2007

 

TUCHTCOMMISSIE RDF

Kantoor Roosendaalse Dartsfederatie te Zegge.

 

 

 

De tenlastelegging.

 

 

Door de Competitieleider van Divisie 2D van de RDF, de heer Richard Meijer, wordt

De heer R. Rijken ten laste gelegd dat:

 

  1. Hij op of omstreeks 1 februari 22:31 uur, een naar de Competitieleider van Divisie 2D van de RDF, de heer Richard Meijer, SMS bericht heeft verzonden met voor de heer Meijer beledigende, onfatsoenlijke inhoud.

E.e.a. naar aanleiding van het opleggen van sancties aan dartteam “’t Baeken”, wegens, door Competitieleider Richard Meijer naar eigen verklaring rechtmatig, opgelegde sancties, t.w. (5) strafpunten.

  1. Hij op of omstreeks 4 februari 10:14 uur, een naar de Competitieleider van Divisie 2D van de RDF, de heer Richard Meijer, na kennisneming van het aanhangig maken van de kwestie, door de Heer Richard Meijer, bij de Tuchtcommissie van de RDF, E-mail bericht heeft verzonden met een inhoud welke door de heer Meijer als bedreigend wordt ervaren.

 

Voornoemd handelen is strafbaar gesteld in Hoofdstuk 3, artikel 11, lid 2 van het tuchtreglement, dat luidt:

Voorts wordt als overtreding aangemerkt elk handelen of nalaten, waarbij een lid zich

jegens een ander lid, vereniging, team, orgaan, of een commissie niet gedraagt naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt verlangd”.

 

Ingekomen stukken:

E-mail verkeer tussen betrokkenen onderling, en individueel naar de Tuchtcommissie, een tenlastelegging van de heer R. Meijer en een verweerschrift van de heer R. Rijken.

 

De Zaak:

 

Over de schuldvraag en de rechtmatigheid van de gegeven strafpunten bestond geen twijfel.

 

De overweging:

 

De tenlastelegging was gericht tegen het handelen van de heer R. Rijken, als persoon, en als spelend lid van de RDF.

Echter, omdat zijn, in de tenlastelegging genoemde berichten, waren ondertekend als co-captain van zijn team, heeft de Commissie gemeend de overtreding zwaarder te moeten wegen.

Hetgeen in het Huishoudelijk Reglement staat vermeld onder “Dartsetiketten”:

“De leden moeten sportiviteit eerbiedigen en proberen de dartsport te promoten”,

weegt zwaarder voor captains en co-captains, zij dienen het goede voorbeeld te geven.

 

 

Dictum:

 

De Commissie heeft besloten dat beklaagde, de heer R. Rijken, voor 4 opeenvolgende wedstrijden van zijn team “’t Baeken”, uitgesloten wordt van deelname.

De uitsluiting zal ingaan bij aanvang van speelweek 12, (meteen na de eerstvolgende bekerweek).

 

De commissie bestond uit 6 leden, waaronder een voorzitter.

Daarmee heeft de commissie voldaan aan hoofdstuk 2, artikel 5, lid 5 van het tuchtreglement.

 

Beroep:

Volgens Hoofdstuk 9, Artikel 30 van het tuchtreglement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus opgesteld:

 

 

 

 

De voorzitter:                                                              De secretaris: