Mutatieformulieren

De volgende divisies hebben hun mutatieformulieren 19-04 per email ontvangen,

Ere

3A

3B

3C

 

De volgende divisies hebben hun mutatieformulieren 18-04 per email ontvangen,

1A

1B

2A

2B

2C

 

 

Mutatieformulier

Het mutatieformulier is zowel naar de captain, als naar de cocaptain gemaild. Bij verenigingen ook naar de secretaris wanneer hier de gegevens van aanwezig zijn.  Er zijn 2 versies, 1 in Excel, waarin jezelf de wijzigingen kan aangeven en terugmailen, 1 in pdf.

Even wat uitleg over het mutatieformulier,

Vul in of je gebruik wil gaan maken van teambeheer volgend seizoen (zie info hieronder)

Streep op de eerste pagina door welke gegevens niet kloppen. Dit zijn de gegevens die bij ons bekend zijn uit het seizoen 2015-2016. Pasjes die volgend seizoen gaan verlopen worden in kleur aangegeven, zodat er alvast een nieuwe foto gestuurd kan worden.

Op de tweede pagina kunnen wijzigingen worden genoteerd. Ook kan er dit jaar aangegeven worden op welke dagen je niet kan spelen. We zullen hier proberen rekening mee te houden.

Ook kan op deze pagina een wildcard worden aangevraagd voor een andere divisie.

Op de derde pagina een handtekening en per post of per mail voor 1-06-2016 terugsturen naar

RDF

Sint Maartenstraat 3

4751 TP, Oud-Gastel

rdfdarts@gmail.com

 

Aanschaf Teambeheer

Op de ALV van 26 januari j.l. is er aangegeven dat er interesse is om een competitiesysteem aan te schaffen. We zijn op dit moment in onderhandeling met Teambeheer. We gaan proberen dit per volgend seizoen al in gebruik te nemen, maar het is nog niet zeker of dit op zo’n korte termijn gaat lukken.

Hierin kunnen de standen (wellicht volgend seizoen al) digitaal worden doorgegeven en de uitslagenlijsten per foto worden doorgestuurd.  Captains die dit willen, krijgen vooraf duidelijke uitleg hoe het systeem werkt en een aanpassing van het reglement.

Ook het wijzigen van gegevens, het doen van betalingen kan allemaal met dit systeem.

Wel blijft er een optie volgend seizoen om zoals jullie gewend zijn de uitslagenlijsten per post worden doorgestuurd en dat de competitieleider deze voor jullie verwerkt.

RDF Zomeravondcompetitie 2016

Ook dit jaar wordt er weer een zomeravondcompetitie door de RDF georganiseerd.

Deze zal waarschijnlijk eind mei of begin juni beginnen ligt aan het aantal inschrijvingen met de

daarbij horende aantal poules.

 

Het inschrijfformulier zal tijdig op de site geplaatst worden en naar

de teams worden gestuurd.

 

Je kunt je als team inschrijven voor de ere/1ste divisie of voor de 2e/3e divisie.

(Na controle van de namen kan er een wijziging van divisie plaatsvinden, mocht blijken dat bijv.

een ere divisiewaardig team zich inschrijft voor 2e / 3e divisie)

 

Regels zijn verder zoals in de gewone competitie met een paar kleine uitzonderingen.

1- Je mag spelers die niet ingeschreven staan bij de R.D.F. mee laten spelen.

2- Je mag buiten de finale dagen bij meerdere teams invallen mits het in dezelfde divisie is

waar je bent in aangemeld of je moet als speler van de 2e / 3e divisie invallen bij ere / 1ste

3- Meerdere wisselspelers dan in de reguliere competitie zijn toegestaan.

 

Aan het eind van de competitie zijn er 2 finaledagen waar alle teams aan mee kunnen doen.

Eerste 2 of 3 (ligt aan het aantal teams in je poule) gaan naar de winnaars finale en de resterende

naar de verliezers finale.

 

Zodra alle deelnemende teams bekend zijn weten wij hoeveel weken we spelen en wanneer de

finale dagen zijn.

De finaledagen zullen op tijd bekend gemaakt worden i.v.m. vakantie.

 

Inschrijfgeld is 10 euro per team. Dit kan bij het ophalen van de map voldaan worden.

 

Opgeven kan tot 15 mei via zomeravond@live.com

Inschrijfformulier

Met vriendelijke groet

Zomeravondcompetitie R.D.F.

Korne van der wegen

DVW en Rabobank Clubkas Campagne

DVW doet dit jaar weer mee aan de Rabobank Clubkas Campagne.

 

Leden van Rabobank Zuidwest-Brabant ontvangen dinsdag 5 april 2016 een stemkaart op de

deurmat. Tijdens de stemperiode van woensdag 6 april tot en met maandag 18 april 2016

mogen alle leden van Rabobank Zuidwest-Brabant hun stem uitbrengen. Iedereen die lid is

mag 5 stemmen uitbrengen waarvan maximaal 2 op de zelfde.

 

Je bent lid als je het boekje“Dichterbij” van de Rabobank ontvangt. In 2016 stelt Rabobank Zuidwest-Brabant een

bedrag van € 125.000,- beschikbaar voor de Clubkas Campagne. Nadat alle stemmen geteld

zijn, wordt dit totaalbedrag gedeeld door het totaal aantal uitgebrachte stemmen en wordt

duidelijk wat de waarde per uitgebrachte stem is. Hoeveel een vereniging binnen haalt is dus

afhankelijk van het aantal stemmen. Meer info:

 

https://www.rabobank.nl/bedrijven/lokalebanken/zwb/clubkas_campagne/

Gezocht !!! Oud-leden van Dart Vereniging Woensdrecht!

Dart Vereniging Woensdrecht
6 januari om 16:18

OPROEP GEZOCHT (svp delen): Oud-leden van Dart Vereniging Woensdrecht! Dit jaar staat DVW 20 jaar ingeschreven als vereniging bij de KvK. Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dit jaar willen we onder andere een reunië-toernooi organiseren voor leden en oud-leden. Omdat onze adressenlijst natuurlijk niet meer up-to-date is roepen wij oud-leden op om hun gegevens door te sturen aan: DartVerenigingWoensdrecht@hotmail.nl Ook is DVW op zoek naar spullen uit de oude doos; heb je nog foto’s of een oud clubblad liggen? Graag maken wij er kopieën van zodat we de Reunie kunnen “aankleden” en (meer dan) 20 jaar DVW kunnen laten zien. Graag willen wij vragen om dit bericht zo veel mogelijk te delen zodat we hopelijk iederen kunnen bereiken die in het verleden lid is geweest van DartVerenigingWoensdrecht. Meer info: www.dart-vereniging-woensdrecht.nl