Verenigingen die gastspelers mogen inzetten

Er ontstaat nog wat onduidelijkheid bij nieuwe teams over het inzetten van gastspelers. Niet iedereen mag een gastspeler inzetten, maar alleen aangesloten verenigingen:

Verenigingen

 

 1. Een vereniging wordt pas erkend door de RDF wanneer zij een kopie ontvangt van de inschrijving bij De Kamer van Koophandel. Verenigingen dienen daarnaast zowel hun huishoudelijk reglement/ hun statuten aan de RDF te overleggen.
 2. Leden van de vereniging zijn verplicht:
  1. De statuten, reglementen en besluiten van organen van de RDF na te leven;
  2. De statuten, reglementen en besluiten van de NDB na te leven;
  3. De belangen van de RDF en de NDB, en/of van de dartssport in het algemeen niet te schaden;
  4. Alle overige verplichtingen welke de RDF in naam of ten behoeve van haar leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de RDF voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
 3. Als een team, lid is van een vereniging, ingeschreven bij de RDF, hebben zij het recht spelers uit een lagere divisie aan te wijzen als gastspeler. Deze gastspeler mag maximaal 2 maal per seizoen worden ingezet. Teams in de derde divisie mogen onderling wisselen en teams in de tweede divisie mogen onderling wisselen, valt een speler voor de 3e keer in voor hetzelfde team dan wordt deze speler als volwaardig lid van het andere team geacht. De wijziging treedt pas in werking indien de gewijzigde spelerslijst door de RDF is uitgegeven.

 

 

Teams die een aangesloten zijn bij een vereniging

No Mercy 1A
Wanderers 1A
De Prutsers 1A
De Joosse 2 1B
DVW 5 1B
Jansen & Jansens 3 1B
De Juup-Piraten 1B
Triples 3 1B
Knockout 2A
TZN 2A
Dubbel Trubbel 1 2A
In the End 2A
Jansen & Jansens 4 2A
Berebulls 1 2A
DVW 3 2B
Green Horse Riders 2B
No Skills, Just Lucky 2B
DV ‘t Durp-Zet dan Bij! 2C
DVW 2 2C
Jansen & Jansens 14 2C
Het Wapen 1 3A
Koch 3 3A
Dubbel Trubbel 3 3A
DVW 1 3A
Groene Paard D 3A
Just 4 Fun 3A
Oldies B 3A
Triples 2 3B
D.V. Obelix 2 3B
La Plaza 2 3B
t Hoefke 1 3B
DV ‘t Durp 1 3B
Groene Paard B 3B
Jansen & Jansens 5 3B
Berebulls 2 3B
Het Wapen 3 3C
De Markten 3C
La Plaza 3 3C
Koch 5 3C
Jansen & Jansens 12 3C
Oldies A 3C
Triples 1 3D
Het Wapen 2 3D
Dartnieuws 3D
Koch 1 3D
De Joosse 1 3D
Dubbel Trubbel 2 3D
DVW 4 3D
Mission Impossible 3D
Jansen & Jansens 11 3D
D.Z.N. 3D
Jaclie Giants Ere
Get Lucky Ere
The Funny Boys Ere
Goldenboys Ere
Jansen & Jansens 2 Ere
Jansen & Jansens 1 Ere

 

Geef een reactie